CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR DIN ORADEA

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR CARP ORADEA

I. ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR CARP ORADEA, în ședință ordinară, planificată pentru 2018, va avea loc la data de 31.05.2018 (joi). Prin Decizia nr.6 pct.1 din 13.03.2018, CD a aprobat ca data planificată la care se va desfășura AG a membrilor CARP Oradea, în ședința ordinară, pentru anul 2018 să fie 31.05.2018 (joi).

Prin aceeași Decizie, pct6.4 s-a stabilit că, în afara problemelor obligatorii prevăzute în statut pentru proiectul ordinei de zi, să mai fie propuse, în principiu, următoarele puncte:

1. Modificări statutare, în vederea punerii în acord a prevederilor Statului CARP Oradea, cu textele legislației în vigoare, care reglementează domeniul Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor;

2. Constituirea Comisiei de cenzori a CARP Oradea, cu propunerea ca aceasta să fie formată dintr-un număr de 3 (trei) cenzori;

3. Completarea CD al CARP Oradea, cu un membru supleant. În acest sens, așteptăm propunerile Dumneavoastră redactate sub formă scrisă și depuse la secretariatul instituției, până cel mai târziu la data de 14.05.2018 (luni), ora 13ºº. Urmează ca prin decizii ale CD, care vă vor fi aduse la cunoștință din timp, să fie parcurse etapele și procedurile statutare, în vederea convocării AG a membrilor CARP Oradea, în ședință ordinară pentru anul 2018.

II. EXTRAS DIN DECIZIA CONSILIULUI DIRECTOR NR.9 DIN 24.04.2018, PUNCTELE 5.1 SI 5.2, cu privire la criteriile/condițiile pe care trebuie să le îndeplinească candidații propuși pentru ocuparea unui număr de două funcții de cenzori, în Comisia de cenzori și a unui membru supleant, în cadrul CD al CARP Oradea.

5.1. Consiliul Director aprobă cu 5 voturi ”pentru” următoarele criterii/condiții pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru ocuparea celor două funcții de cenzor în cadrul comisiei de cenzori a C.A.R.P. Oradea:

– să fie membri ai C.A.R.P. Oradea;
– să fie absolvenți de studii superioare în domeniul științelor-economice, calitate dovedită cu diplome de absolvire;
– să fie pensionați de dată recentă, respectiv de maxim 1-3 ani;
– să aibă experiență în activitatea de cenzorat sau să fi făcut parte din conducerea unor societăți comerciale, instituții publice, O.N.G., etc;
– sa prezinte un certificat medical, eliberat de către cabinetul autorizat de medicină a muncii S.C. MEDICRIS S.R.L., aflat în relație contractuală cu C.A.R.P. Oradea, cu mențiunea – “apt pentru muncă”.
– constituie avantaj și specializările în alte domenii, dovedite prin diplome de studii universitare sau postuniversitare.

Actele necesare în vederea depunerii candidaturilor:
– cerere scrisă;
– fotocopie Carte Identitate/Buletin Identitate;
– fotocopie Decizie pensionare;
– diplomele de studii în original și în fotocopie;
– certificat de Cazier Judiciar;
– certificat de Cazier Fiscal;
– Curriculum Vitae.

Dosarele cu documentele solicitate, în volum complet, vor putea fi depuse la secretariatul C.A.R.P. Oradea, zilnic, de luni – vineri, între orele 08.00 – 13.00, în perioada 25.04.2018 – 11.05.2018.

Activitatea de selecție se va desfășura după următorul program: 5.1.1.
– Examen scris, constând în răspunsuri la un număr de 20 întrebări, vizând cunoașterea legislației care reglementează domeniul C.A.R.P., respectiv: – O.G. 26/2000, privind asociațiile și fundațiile;
– Legea 540/2002, privind funcționarea Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor;
– Statutul C.A.R.P. Oradea, aprobat prin încheierea Judecătorească nr. 166/A/2006 a Judecătoriei Oradea;
– Ordonanța de Guvern nr. 50/2010, privind contractele de credit pentru consumatori.

Fiecare răspuns corect va fi notat cu 0,5 puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină nota minimă 7(șapte). Examenul scris va avea loc în ziua de luni, 14.05.2018, între orele 10.00 – 12.00, la sediul C.A.R.P. Oradea, dispus administrativ în mun. Oradea, str. dr. Victor Babeș nr. 1, din comisia de examinare făcând parte cei 5 (cinci) membri permanenți ai Consiliului Director ai C.A.R.P. Oradea.

Bibliografie: – O.G. 26/2000, privind asociațiile și fundațiile; – Legea 540/2002, privind funcționarea Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor; – Statutul C.A.R.P. Oradea, aprobat prin încheierea Judecătorească nr. 166/A/2006 al Judecătoriei Oradea; – Ordonanța de Guvern nr. 50/2010, privind contractele de credit pentru consumatori, textele în vigoare, actualizate.

5.1.2. Desigilarea lucrărilor și anunțarea rezultatelor examenului scris, se va realiza prin afișarea la sediul C.A.R.P. Oradea, la data de 15.05.2018 (marți), orele 12.00 și prin postarea pe site-ul www.carporadea.ro, la rubrica ”ANUNȚURI C.A.R.P.O.”, în aceeași zi, până la orele 14.00.

5.1.3. Interviu constând în prezentarea Curricumul-ui Vitae, individual cu fiecare dintre candidații declarați ”ADMIS” la proba scrisă, în ziua de miercuri 16.05.2018 între orele 10.00 – 13.30, în baza planificării aprobată de Consiliul Director al C.A.R.P. Oradea.

 

5.2. Consiliul Director aprobă cu 5 voturi ”pentru” următoarele criterii/condiții pe care trebuie să le îndeplinească candidații pentru ocuparea unei funcții de ”CONSILIER/MEMBRU SUPLEANT”, în cadrul Consiliului Director al C.A.R.P. Oradea:
– să fie membri ai C.A.R.P. Oradea;
– să fie absolvenți de studii superioare în domeniul IT, Automatică, administrare rețele IT etc., calitate dovedită cu diplome de absolvire;
– să fie pensionați de dată recentă, respectiv de maxim 1-3 ani;
– să aibă experiență în activitatea de IT, Marketing sau să fi făcut parte din conducerea unor societăți comerciale, instituții publice, O.N.G., etc;
– sa prezinte un certificat medical, eliberat de către cabinetul autorizat de medicină a muncii S.C. MEDICRIS S.R.L., aflat în relație contractuală cu C.A.R.P. Oradea, cu mențiunea – “apt pentru muncă”.
– constituie avantaj și specializările în alte domenii, dovedite prin diplome de studii universitare sau postuniversitare.

Actele necesare în vederea depunerii candidaturilor:
– cerere scrisă;
– fotocopie Carte Identitate/Buletin Identitate;
– fotocopie Decizie pensionare;
– diplomele de studii în original și în fotocopie;
– certificat de Cazier Judiciar;
– certificat de Cazier Fiscal;
– Curriculum Vitae.

Dosarele cu documentele solicitate, în volum complet, vor putea fi depuse la secretariatul C.A.R.P. Oradea, zilnic, de luni – vineri, între orele 08.00 – 13.00, în perioada 25.04.2018 – 11.05.2018. Activitatea de selecție se va desfășura după următorul program: 5.2.1. – Examen scris, constând în răspunsuri la un număr de 20 întrebări, vizând cunoașterea legislației care reglementează domeniul Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, respectiv: – O.G. 26/2000, privind asociațiile și fundațiile; – Legea 540/2002, privind funcționarea Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor; – Statutul C.A.R.P. Oradea, aprobat prin încheierea Judecătorească nr. 166/A/2006 al Judecătoriei Oradea; – Ordonanța de Guvern nr. 50/2010, privind contractele de credit pentru consumatori. Fiecare răspuns corect va fi notat cu 0,5 puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină nota minimă 7(șapte). Examenul scris va avea loc în ziua de luni, 14.05.2018, între orele 10.00 – 12.00, la sediul C.A.R.P. Oradea, dispus administrativ în mun. Oradea, str. dr. Victor Babeș nr. 1, din comisia de examinare făcând parte cei 5 (cinci) membri permanenți ai Consiliului Director al C.A.R.P. Oradea. Bibliografie: – O.G. 26/2000, privind asociațiile și fundațiile; – Legea 540/2002, privind funcționarea Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor; – Statutul C.A.R.P. Oradea, aprobat prin încheierea Judecătorească nr. 166/A/2006 al Judecătoriei Oradea; – Ordonanța de Guvern nr. 50/2010, privind contractele de credit pentru consumatori, textele în vigoare, actualizate. 5.2.2. Susținerea unei probe practice de concepere și tehnoredactare a unui material publicitar pentru C.A.R.P. Oradea, și care prin citire cursivă, să aibă o durată maximă de 40 – 45 secunde. Activitatea se va desfășura după proba scrisă, în ziua de luni 14.05.2018, între orele 12.00 – 13.00. 5.2.3. Desigilarea lucrărilor și anunțarea rezultatelor examenului scris, se va realiza prin afișarea la sediul C.A.R.P. Oradea, la data de 15.05.2018 (marți) orele 12.00 și prin postarea pe site-ul www.carporadea.ro, la rubrica ”ANUNȚURI C.A.R.P.O.”, în aceeași zi, până la orele 14.00. 5.2.4. Interviu constând în prezentarea Curricumul-ui Vitae, individual, cu fiecare dintre candidații declarați ”ADMIS” la proba scrisă, în ziua de miercuri 16.05.2018 între orele 10.00 – 13.30, în baza planificării aprobată de Consiliul Director al C.A.R.P. Oradea.

În toate situațiile indicate, Consiliul Director al C.A.R.P. Oradea, se va întruni în ședințe extraordinare de lucru, candidații urmând să fie supuși aprobării Adunării Generale a membrilor C.A.R.P. Oradea, în ședință ordinară, planificată pentru data de 31.05.2018 (joi), în baza votului consemnat în procesele verbale de ședințe ale Consiliului Director. CD al CARP Oradea