Adunarea Generală în ședință ordinară a membrilor C.A.R.P. Oradea. – Aprilie 2023

Miercuri, 26.04.2023, a avut loc Adunarea Generală în ședință ordinară a membrilor C.A.R.P. Oradea. Activitatea s-a desfășurat la parterul locației aparținând C.A.R.P. Oradea, str. Dunărea nr. 15, cu participarea unui număr de 46 de delegați, reprezentanți ai membrilor CASEI și 1 membru prezent din proprie inițiativă, în baza anunțului publicat în ziarul local “Crișana”, afișat la sediul nostru și postat pe site-ul instituției.

Au fost aprobate în unanimitate:

  • Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată în anul 2022;
  • Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru pentru anul fiscal 2022;
  • Raportul Comisiei de Cenzori privind modul în care a fost gestionat patrimoniul C.A.R.P. Oradea, pentru perioada de referință;
  • Descărcarea de gestiune economică a C.D., pentru anul fiscal 2022;
  • Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al C.A.R.P. Oradea pentru anul 2023;
  • Proiectul programelor C.A.R.P. Oradea pentru anul 2023;
  • Componența numerică a C.D. de 5 consilieri membri permanenți și 1 consilier membru supleant, pentru un mandat de 4 ani;
  • Retragerea mandatului și revocarea unui membru al Comisiei de Cenzori.

În urma examinării candidaților pentru funcțiile de consilieri membri permanenți, consilier membru supleant și cenzori, au fost selecționați, respectiv votați în unanimitate în Adunarea Generală:

CONSILIUL DIRECTOR al C.A.R.P.O.

Ing. Ion-Radu ONCHIȘ – președinte
Ing. Grigore MORAR – președinte interimar
Jr. Teodor LUP – consilier membru permanent
Ec. Florica BUNGĂU – consilier membru permanent
Prof. univ. dr. Agneta MARCU – consilier membru permanent
Dr. Alexandru SZABO – consilier membru supleant

COMISIA DE CENZORI

Expert contabil, ec. Călin Vasile LUPAȘ – președinte
Ec. Ioan BOCHIȘ – cenzor
Ec. Constantin CHISĂR – cenzor.

Dna prof. univ. dr. Agneta MARCU – consilier membru permanent, dl dr. Alexandru SZABO – consilier membru supleant, dl ec. Ioan BOCHIȘ – cenzor și dl ec. Constantin CHISĂR – cenzor și-au prezentat CV-urile, în aplauzele participanților la Adunarea Generală, exprimându-și toți intenția de a valorifica experiențele profesionale deosebite, în activitățile specifice organizației noastre.

Au fost exprimate mulțumiri membrilor C.D. și ai Comisiei de Cenzori care și-au încheiat mandatul, personalului angajat cu C.I.M., casierilor/încasatori de teren și colaboratorilor noștri.

Un cuvânt special de apreciere a fost adresat doamnelor ec. Rodica LAZĂR și Maria BENEA, pentru implicarea în amplul proces de reformă a instituției, inițiat începând cu anul 2018.

Îi urăm doamnei ec. Maria BENEA să se bucure de nepoțica Ștefania, întru mulți și fericiți ani!