Consiliul Director CARPO convoacă Adunarea Generală 2020

Consiliul Director al C.A.R.P. Oradea convoacă adunarea generală a membrilor C.A.R.P. Oradea, în ședință ordinară, pentru data de 24.07.2020, prin corespondență, conform deciziilor consiliului director nr. 11 șI 12/2020.