Consiliul Director

CONSILIUL DIRECTOR al C.A.R.P.O.
ing. Radu Onchiș – Președinte
ing. Grigore Morar – Președinte Interimar
Consilieri:
ec. Maria Benea
ec. Rodica Lazăr
jr. Ioan-Teodor Lup

COMISIA DE CENZORI
ec. Ilie Dimitrie Musca – Președinte
ec. Florica Moga
ec. Lupaș Călin-Daniel-Vasile, exp. contabil, cadru didactic universitar