CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR DIN ORADEA

Consiliul Director

CONSILIUL DIRECTOR al C.A.R.P.O.

Ing. Ion-Radu ONCHIȘ – președinte
Ing. Grigore MORAR – președinte interimar
Jr. Teodor LUP – consilier membru permanent
Ec. Florica BUNGĂU – consilier membru permanent
Prof. univ. dr. Agneta MARCU – consilier membru permanent
Dr. Alexandru SZABO – consilier membru supleant

COMISIA DE CENZORI

Expert contabil, ec. Călin Vasile LUPAȘ – președinte
Ec. Ioan BOCHIȘ – cenzor
Ec. Constantin CHISĂR – cenzor