Consiliul Director

CONSILIUL DIRECTOR al C.A.R.P.O.
ing. Radu Onchiș – Președinte
ing. Grigore Morar – Președinte Interimar
Consilieri:
ec. Maria Benea
ec. Rodica Lazăr
jr. Ioan-Teodor Lup
ec. Florica BUNGĂU – consilier membru supleant

COMISIA DE CENZORI
dr. ec. Ioan BERCEA – președinte
ec. Dumitru BREB
ec. Călin-Daniel-Vasile LUPAȘ – expert contabil, cadru didactic universitar.