Hotărârea adunării generale a membrilor C.A.R.P. Oradea, convocată în ședință ordinară, din data de 31.05.2019

 1. Se aprobă Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată în anul 2018 și descărcarea de gestiune pentru anul fiscal 2018.
 2. Se aprobă Raportul privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul fiscal 2018.
 3. Se aprobă Raportul comisiei de cenzori privind modul în care a fost gestionat patrimoniul C.A.R.P. Oradea, pentru perioada de referință.
 4. Se aprobă Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al C.A.R.P. Oradea pentru anul 2019.
 5. Se aprobă Proiectul programelor C.A.R.P. Oradea pentru anul 2019.
 6. Se alege în funcția de cenzor, contabil expert autorizat în condițiile legii, din cadrul comisiei de cenzori a C.A.R.P. Oradea, d-l ec. contabil-expert autorizat, cadru didactic universitar, Călin-Daniel-Vasile Lupaș. Mandatul acestuia este de 3 ani și va expira la 31.05.2022.
 7. Se aprobă componența numerică a Consiliului Director pentru mandatul 03.06.2019-03.06.2023, de 5 (cinci) consilieri membri permanenți și un consilier membru supleant.
 8. Adunarea Generală alege membrii Consiliului Director al C.A.R.P. Oradea, după cum urmează: ec. Maria Benea, ing. Teofil Boji, jr. Ioan-Teodor Lup, ing. Grigore Morar, ing. Ion-Radu Onchiș, consilieri membri permanenți și ec. contabil-expert Rodica Lazăr, consilier membru supleant.
 9. Consiliul Director îi alege în funcția de președinte al Consiliului Director pe ing. Ion-Radu Onchiș și în funcția de președinte interimar pe ing. Grigore Morar.
 10. Adunarea Generală aprobă prin vot ca funcția de președinte al C.A.R.P. Oradea să fie îndeplinită de ing. Ion-Radu Onchiș.
 11. Se aprobă un mandat de 4 (patru) ani pentru Consiliul Director, acesta urmȃnd să se încheie la data de 03.06.2023.

Președintele Consiliului Director:
al C.A.R.P. Oradea,         
ing. ONCHIȘ Ion-Radu

Membrii Consiliului Director:
Membrii permanenți:
ing. Morar Grigorepreședinte interimar
ec. Benea Maria
ing. Boji Teofil
jr. Lup Ioan-Teodor
Membru supleant:
ec. contabil-expert Lazăr Rodica