Inspecție ANAF

În conformitate cu Avizul de inspecție economico-financiară nr. 156 din 29.12.2022, transmis de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Compartimentul Inspecție Economico-Financiară Bihor, în perioada de 20-27.01.2023, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Oradea a făcut obiectul unei inspecții economico-financiare având ca obiectiv verificarea modului de utilizare a tichetelor cadou și a biletelor de valoare, în conformitate cu prevederile legislației care reglementează domeniul.

Nu s-a întocmit Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, inspecția fiind consemnată în Registrul Unic de Control al C.A.R.P. Oradea.

Apreciem onestitatea, obiectivitatea și profesionalismul de care au dat dovadă inspectorii din cadrul Compartimentului I.E.F. Bihor, prin exercitarea cu bună credință a atribuțiilor de serviciu.

Consiliul Director al C.A.R.P. Oradea, prin președintele acestuia – ing. Radu ONCHIȘ