Obiective

OBIECTIVELE GENERALE ALE C.A.R.P. ORADEA

  • Promovarea intereselor membrilor Casei în raport cu autoritățile locale sau centrale, inclusiv prin sprijinirea de inițiative legislative sau guvernamentale ce vizează interesele vârstei a treia;
  • Asigurarea cooperării cu autoritățile administrației publice locale și județene cu atribuții, prin Legea 540/2002, să acorde sprijin C.A.R.P.O;
  • Întărirea capacității de conducere în toate domeniile de activitate ale C.A.R.P.O.;
  • Dezvoltarea ativității de advocacy – acțiuni de influențare a agendei publice cu privire la problematica persoanelor vârstnice;
  • Perfecționarea activității de creditare, de acordare a ajutoarelor nerambursabile și a ajutoarelor de deces;
  • Identificarea și dezvoltarea activităților și serviciilor specifice economiei sociale și economiei de argint prin care se asigură îmbătrânirea activă și se dezvoltă solidaritatea între generații;
  • Promovarea extinderii și diversificării activităților de socializare, consiliere psiho-socială și a terapiilor ocupaționale pentru persoanele vârstnice;
  • Dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile statului, mass-media și agenții economici.

DIRECȚIILE PRINCIPALE DE ACȚIUNE ale C.A.R.P. Oradea pentru perioada ce urmează, le vor constitui:

  1. Atragerea de noi membri, plecându-se de la faptul că, potrivit evidențelor Casei Județene de Pensii Bihor, numărul pensionarilor din județ este de aprox. 137.022;
  2. Limitarea efectelor excluziunii financiare a membrilor noștri în relația cu operatorii dominanți de pe piață, respectiv a băncilor.