Reluăm activitatea cu publicul

Prin decizia Consiliului Director nr. 8, pct. 2, din 05.05.2020, S-A STABILIT RELUAREA ACTIVITĂȚII CU PUBLICUL PENTRU DATA DE 18.05.2020, cu respectarea următoarelor reguli privind limitarea contaminării cu virusul SARS-COV-2, rezultate din reglementările dispuse la nivel național de către autoritățile competente și adaptate la specificul C.A.R.P. Oradea:

1. Programul de lucru cu publicul – zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 – 13.00, structurat astfel:

  • 08.00 – 11.30 – acordare de împrumuturi
  • 08.00 – 13.00 – încasări (la ghișeele nr. 2 și 3)
  • 08.00 – 13. 00 – înscrieri noi membri
  • 11.30 – 12 .30 – plăți ajutoare în situații de deces
  • 12.30 – 13.00 – retrageri

2. Vor fi deservite cu prioritate persoanele cu vârsta de peste 65 ani.

3. Nu se va permite accesul în incinta sediului CASEI a persoanelor care au temperatura mai mare de 37ᴼC și fără mască de protecție.

4. Termometrizarea va fi efectuată de către agentul de securitate, în afara sediului CASEI, cu ajutorul termoscanner-ului existent.

5. Numărul maxim de membri care se pot afla la un moment dat în ”Camera ghișeelor” este de 3 (trei): 1 (unul) la Casieria principală și 2 (doi) la ghișeele nr. 2 și 3.

6. Numărul maxim de membri ce se pot afla la un moment dat în biroul ”Secretariat” este de 2 (doi).

7. Personalul angajat cu CIM și mandatarii care realizează încasări la ghișeele 2 și 3 vor purta în permanență măști și mănuși de protecție.

8. Atât la intrarea, cât și la ieșirea în și din birourile indicate, se va proceda la decontaminarea chimică a mâinilor persoanelor aflate în aceste locuri, prin folosirea dispersoarelor existente, cu substanțe biocide pe bază de alcool.

9. Documentele preluate de la membri, vor urma circuitul stabilit, comunicându-i-se fiecăruia timpul în care vor fi soluționate, de aprox. 30 minute, aceștia urmând să părăsească incinta sediului CASEI și așteptând să fie chemați.

10. Ieșirea din incinta sediului CASEI se va efectua prin curtea interioară și poarta nr. 2.

11. Persoanele sosite la C.A.R.P. Oradea, pentru rezolvarea diferitelor probleme, se vor așeza la rând în afara sediului CASEI, cu respectarea regulilor de distanțare fizică de cel puțin 1,5 metri, în dreptul liniilor marcate pe trotuarul dinspre str. Dunărea.

12. În menținerea ordinii, agentul de securitate va fi ajutat de funcționarul administrativ.

13. Consilierii de serviciu se vor afla în permanență printre membri și vor interveni ori de câte ori va fi necesar, în vederea aplanării și rezolvării unor eventuale situații nedorite.

14. Zilnic, se vor realiza 2 (două) operațiuni de curățire și dezinfecție cu substanțe biocide a tuturor spațiilor și suprafețelor din incinta sediului C.A.R.P.O.

15. Săptămânal, în zilele de vineri, în afara orelor de program, se va proceda la decontaminarea chimică cu substanțe virucide, operațiunea fiind efectuată de către o firmă specializată și autorizată în acest sens, aflată în relație contractuală cu C.A.R.P. Oradea.

16. Zilnic, în intervalele orare în care se vor desfășura activitățile de curățire și dezinfecție cu substanțe biocide, lămpile cu ultraviolete existente în camera de ședințe, respectiv în camera ghișeelor, se vor afla în stare de funcțiune.

17. Se va realiza aerisirea tuturor încăperilor, ori de câte ori va fi posibil, în lipsa publicului.

18. Funcție de evoluția situației pandemice și de reglementările stabilite la nivel național, vor putea fi întreprinse și alte măsuri în scopul prevenirii contaminării cu SARS-COV-2 a membrilor, personalului angajat cu CIM și colaboratorilor C.A.R.P. Oradea.

Vă mulțumim pentru înțelegere și contăm pe spiritul civic al dumneavoastră, al tuturor celor prezenți la sediul Casei noastre, pentru rezolvarea diferitelor probleme.