Viziune

C.A.R.P. Oradea dorește să devină o organizație cu prestigiu, scoasă din actuala situație de izolare în care se află, permanent activă și creativă, cu o funcționalitate optimă care să prezinte și să susțină, în mod eficient și corect interesele membrilor săi, persoane vârstnice, prin promovarea ajutorului reciproc, incluziunii și solidarității sociale, îmbătrânirii active, cooperării între generații într-o societate prietenoasă tuturor vârstelor.

VALORILE SPECIFICE CULTURII NOASTRE ORGANIZAȚIONALE pe care le vom promova cu tenacitate, sunt:

– CREDIBILITATE – Funcționăm neîntrerupt de 70 de ani;
– CORECTITUDINE – Ofertele noastre sunt clar formulate și nu conțin elemente ascunse;
– COMPETITIVITATE – Dobânzile practicate de către Casă sunt mai mici decât celelalte oferte de pe piață;

– ATAȘAMENT – Venim împreună pe același drum de 69 de ani, continuăm împreună;
– ANGAJAMENT – Acum punem bazele funcționării organizației pentru următorii 70 de ani;
– ABNEGAȚIE – Conștientizăm și suntem devotați misiunii noastre sociale de limitare a efectelor excluziunii financiare;
– ALTRUISM – Avem capacitatea de a ne face utili, la modul dezinteresat, semenilor noștri;

– RESPECT – față de legile care ne guvernează;
– RESPECT – față de vârstnici și problemele acestora;
– RESPECT – față de temeliile trainice ale organizației, puse de generațiile anterioare;

– PROBITATE MORALĂ – Gestionăm corect fondurile sociale ale membrilor noștri;
– PREVIZIUNE – Înțelepciunea specifică vârstei, ne determină ca din puținul pe care îl avem, să punem ceva deoparte, pentru ca alor noștri să le fie puțin mai bine;
– POTENȚĂM CONSUMUL – Banii noștri se regăsesc în piață rapid, aducându-ne astfel contribuția, chiar și la vârste respectabile, așa cum am făcut o viață întreagă, la creșterea economică a țării;

– OPERATIVITATE – Vom găsi soluții rapide în rezolvarea problemelor membrilor noștri;
– ONESTITATE – Veți fi tratați întotdeauna cu bună-credință și sinceritate;
– ORGANIZARE – Suntem la curent și aplicăm riguros cele mai moderne metode de conducere științifică.

C A R P O