SELECȚIE PENTRU COLABORATORI

 Casieri – Încasatori de Teren

Consiliul Director al C.A.R.P. Oradea organizează o activitate de selecţie pentru colaboratori, casieri – încasatori de teren, din rândurile pensionarilor, membri ai organizaţiei. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii  sunt următoarele:

• Starea de sănătate, atestată cu certificat medical eliberat de către cabinetul de medicină a muncii SC MEDICRIS Oradea SRL, să le permită exercitarea activităților specifice funcţiei;

• Să aibă pregătire în domeniile activităţilor financiar-contabile, asistenţă socială sau psihopedagogie, la nivelul de studii medii sau superioare;

• Să cunoască prevederile legislaţiei care reglementează domeniul Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, respectiv: OG nr. 26 din 2000 privind Asociațiile și Fundațiile, Legea nr. 540 din 2002 privind Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, Statutul C.A.R.P. Oradea aprobat de Adunarea Generală a membrilor din data de 31.05.2018 și Încheierea Judecătorească nr 1583/2018 pronunțată în Dosarul nr. 9003/271/2018 a Judecătoriei Oradea, și OG nr.50 din 2010 privind creditele de consum.

• Să aibă disponibilitatea şi conduita corespunzătoare pentru interacțiunea cu vârstnicii.

Cererile însoțite de C.V. –urile celor interesaţi pot fi depuse zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00-14.30 la sediul Casei din str. Dr. Victor Babes, nr. 1; Relaţii suplimentare la telefon 0259.415.412